galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Actieterreinen voor duurzaamheid

Elke Midden-Europeaan verbruikt 1 kilo stenen per uur! Stenen maken deel uit van bijna alles wat ons dagelijks omringt. Bouwmaterialen voor woningen, wegen, spoorlijnen en bruggen zijn onmisbaar in een moderne samenleving. Maar ook hernieuwbare energiebronnen zoals onshore en offshore windenergie en kustbescherming kunnen niet zonder stabiliserende stenen.

De vraag naar aggregaten neemt voortdurend toe. Via ons productiebedrijf in Noorwegen met zijn 4 steengroeven kunnen wij voldoen aan de vraag, met name in de kuststreek in Noord- en Midden-Europa die wij dankzij onze efficiënte en dus milieuvriendelijke logistiek kunnen bedienen. In Kuststreek is een gebrek aan hardsteen. Wij nemen deel aan toekomstgericht onderzoek en ontwikkeling en nemen actief deel aan relevante comités van industrie- en handelsverenigingen om duurzaamheid, kwaliteit en milieubescherming te bevorderen.

Bij onze productie staat voorop de steenslag op de meest milieuvriendelijke manier uit de natuur te winnen. De basis hiervoor is een optimaal gebruik van middelen met een een verantwoorde omgang met de daarmee gepaard gaande emissies voor stof, lawaai en broeikasgasemissies. Indien mogelijk moet elke gewonnen ton materiaal een afgewerkt eindprodukt worden, ten einde overtollige hoeveelheden te vermijden.

Klantgerichtheid

Als partner van onze klanten laten wij de "steen rollen" voor elke bestelling .... en doen dat met de grootst mogelijke aandacht voor natuur en milieu.

Dankzij onze productportofolio en ons goede geografische logistieke netwerk kunnen wij klanten nauwkeurig adviseren en op tijd leveren //CONTACT //PRODUCTEN

Sociale verantwoordelijkheid

Als productiebedrijf zijn ook de partnerschapsbetrekkingen met de buren en gemeenschappen in de omgeving van onze vestigingen van groot belang.

Wij cultiveren de dialoog met de buren, bijvoorbeeld op onze opendeurdag, die wij regelmatig in onze groeven organiseren.

In het kader van het groepsbrede beleid van HeidelbergCement inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen de bedrijven van de Mibau Stema Groep diverse lokale initiatieven met de nadruk op milieu en onderwijs.