galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Product en innovatie: Grote transparantie en nauwe samenwerking met onze klanten

Wij stellen EPD's (Environmental Product Declarations) op voor onze producten, om de specifieke emissies van elk afzonderlijk product te documenteren. Een EPD is een genormeerde milieuverklaring die onze klanten en andere belanghebbenden in staat stelt na te gaan hoeveel kilogram CO2-equivalent worden geproduceerd bij de vervaardiging van één ton steenslag.

De berekeningen omvatten - overeenkomstig EPD-norm EN 15804 - de emissies van het gehele proces, van de productie van de explosieven tot het eindproduct. De EPD's voor de Noorse groeven worden extern geverifieerd en gepubliceerd op EPD-Norge.no. De desbetreffende link is hier te vinden:

Om ook de invloed van het transport met verschillende scheepstypen, alsmede de behandeling op de terminals en het verdere transport van de terminal naar de klant in kaart te kunnen brengen, hebben wij samen met ifu Hamburg (Instituut voor Milieu-informatica in Hamburg) een Excel-tool ontwikkeld, waarmee de bijbehorende milieu-indicatoren op basis van EPD-norm 15804 worden berekend.

Nog uitgebreider is ons berekeningsmodel voor de MKI (Milieu Kosten Indicator), dat extern is geverifieerd voor de Nederlandse markt. Hier wordt het milieueffect uitgedrukt als een kostprijs in EUR/per ton.

CO2-emissies die ontstaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten worden gerapporteerd aan Heidelberg Materials. Deze zijn opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van de Groep.

Neem contact met ons op, zodat wij u meer inzicht kunnen verschaffen!

Onderzoek & technologie

Wij werken in verschillende task forces aan de optimalisering van onze producten, productieprocessen en en parametermetingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de productiecontroles voor de kwaliteit van onze producten kunnen uitbreiden met ons innovatief en 's werelds enige volledig geautomatiseerde robotlaboratorium voor de bepaling van een korrelverdeling.

Hier kunnen wij het volledige proces 24/7 automatisch in kaart brengen in overeenstemming met de EN 933-1 testnorm tot een maximale korrelgrootte van 32mm. Door deze automatisering bereiken wij een hoge mate van precisie in het zeefproces. De automatisering voorkomt ook een eenzijdige belasting van onze werknemers en draagt zo bij tot het behoud van hun gezondheid.

Voor onze offshore-graderingen hebben wij speciaal een bemonsteringsapparaat ontwikkeld en gebouwd met een geïntegreerde zeefeenheid voor het testen van de korrelgrootteverdeling (wij noemen het "Giraffe"). Hier kan het materiaal rechtstreeks van de band in een trechter lopen en wordt het aan het eind automatisch gesorteerd via verschillende zeven.