galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Steengroeven: efficiënt gebruik van hulpbronnen

In onze steengroeven hechten wij belang aan de hoogste eisen en normen om het milieu en het klimaat te beschermen en de kwaliteit van onze producten, de veiligheid van onze werknemers en de tevredenheid van onze omgeving te waarborgen.

Daarom gebruiken wij bijvoorbeeld 100% hydro-elektrische energie.

Wij werken aan voortdurende verbeteringen van de productieprocessen (bijvoorbeeld door optimalisering van de aandrijvingen in de transportbanden, steenbrekers en zeefmachines) om de efficiëntie en de productiviteit te verhogen.

Wij vangen regenwater op in retentiebekkens om het te gebruiken als proceswater en ook als bluswater.

Wij streven ernaar overtollige massa te vermijden en gebruiken voor bepaalde producten ook restproducten van plaatselijke natuursteenproducenten om op verantwoorde wijze met materialen om te gaan en kringlopen te sluiten. Sommige producten moeten worden gewassen voor gebruik op de markten. Hiervoor gebruiken wij het regenwater dat vooraf is opgevangen. Het ontstane mengsel van fijn zand en water wordt naar een bezinkingstank getransporteerd, waar het water voor de tweede maal wordt gerecycleerd en opnieuw als proceswater wordt gebruikt.

Innovatie

Met het oog op de volledige benutting van de volledige portofolio van gewonnen materialen werken wij steeds weer samen met gerenommeerde universiteiten en ingenieursbureaus. Daarbij onderzoeken en ontwikkelen wij innovatieve concepten door voor het desbetreffende toepassingsgebied bewijsmateriaal aan te dragen dat nog niet eerder in de literatuur of de regelgeving beschikbaar was, bijv.

  • Gebruik van een uit één laag bestaand erosiebeschermingssysteem
  • ermindering van de laagdikte van funderingsmateriaal bij gebruik van onze materialen in vergelijking met gebruikelijke funderingsmaterialen
  • Gebruik van vulstofrijke toeslagmaterialen in beton en dus onder meer besparing op cement

In het kader van ons afvalbeheer registreren en sorteren wij al het afval voordat het verder wordt verwerkt voor een goedgekeurde toepassing.

Wij werken intensief aan verbeterde technologieën voor onze vloot van zogenaamde "Yellow Machines". (b.v. biodiesel, zelfrijdende wielladers, elektrificatie, procesoptimalisaties).