galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Geluidsonderdrukking - divers maatregelen voor mens en milieu

In het kader van de respectieve verordeningen inzake immissiecontrole, houden wij ons aan de grenswaarden voor extern geluid.

Wij hebben geluidsbelastingkaarten en berekeningen opgesteld voor onze productie-installaties, die wij regelmatig laten actualiseren door gekwalificeerde consultants. In de afgelopen jaren hebben wij een aantal maatregelen en routines ontwikkeld en ingevoerd om de geluidsemissies te beperken. Ook zijn wij voortdurende in gesprek met onze omgeving en luisteren wij naar feedback en terugkoppeling.

In onze steengroeven wordt het aantal ontploffingen tot een minimum beperkt en wordt de timing ervan via sms aan de buren meegedeeld.

Op onze schepen hebben wij verschillende technische aanpassingen doorgevoerd om het lawaai van draaiende machines en de materiaalstroom tot een minimum te beperken. Ook hier voldoen wij aan de zeer hoge eisen in de Noorse havens. De zeer hoge loscapaciteit van onze schepen (tot 6.000 ton/uur vergeleken met ongeveer 500-600 ton met een conventionele havenkraan) vermindert ook de duur van de geluidsemissies tot slechts een paar uur per scheepsaanloop.

Bij verschillende haventerminals zijn geluidswerende muren gebouwd om de bevolking in de onmiddellijke omgeving niet te veel overlast te bezorgen - ook met de achtergrond dat onze schepen ook 's nachts kunnen worden gelost.

Ons doel: maximale stofvermindering

In het kader van de verordening inzake immissiebeheersing en ter bescherming van onze omgeving zorgen wij ervoor dat de hoeveelheid fijnstof de vereiste limieten niet overschrijdt.

Een professioneel meetprogramma geeft ons een continu overzicht van de stofemissies en stelt ons in staat verschillende maatregelen te nemen, bv.

  • In de productie-installatie gebruiken wij daarom enerzijds watersproeiers om de producten te bevochtigen en anderzijds sproeiers om de productvoorraden vochtig te houden.
  • Wij maken het gesteente nat voor en na het opblazen om het ontsnappen van stof te beperken.
  • We maken wegen en andere verkeerszones nat om het stof op het wegdek te binden.
  • Transportbanden die buiten onze productiegebouwen zijn geïnstalleerd, zullen tegen 2030 volledig overkapt zijn (alternatief: transportbanden die buiten onze productiegebouwen zijn geïnstalleerd, zullen voortdurend worden verbeterd om stofvorming te voorkomen).

Op het gebied van onze zeescheeps logistiek zal de stofuitstoot worden verminderd door het minimaliseren van (neerlaten van de flexibele afvoergieken), het gebruik van sproeisystemen op de open transportbanden en, indien nodig, door extra afvoertrechters te installeren.

De vrachtwagens die het steenmateriaal van de terminals naar de klanten vervoeren, zijn afgedekt met dekzeilen om ook hier residu in de lucht te voorkomen.