galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Renaturatie - het creëren van uitgebreide leefgebieden voor inheemse flora en fauna.

Wij halen onze producten op de meest milieuvriendelijke manier uit onze groeven. Na de sluiting van de steengroeven zorgen wij ervoor dat deze opnieuw worden genaturaliseerd zodat inheemse dieren en planten zich kunnen verspreiden.

Voor alle groeven bestaan er goedgekeurde plannen voor het gebruik na de winning, die wij uiteraard naleven en garanderen om een dergelijke leefgebied te creëren.

Wij zien onszelf als verantwoordelijk en zorgen daarom voor hercultivering door geselecteerde pionierplanten te planten. Wij zorgen voor de herbebossing van steengroeven en de stabilisering en vergroening van hellingen door middel talud vergroening.

We laten geen braakliggend gebied achter! Indien na de winning geen verder gebruik mogelijk of gewenst is, b.v. als industriegrond, landbouwgrond of zelfs als bouwgrond, zal er een meer worden gecreëerd door het uitgegraven gebied tot een diepte van 100 meter met zoet water te vullen, waardoor ruimte wordt geschapen voor de toekomstige biodiversiteit.

De voortdurende natuurlijke vergroening met plaatselijke flora zorgt ervoor dat de ontgonnen gebieden na korte tijd niet meer te onderscheiden zijn (niet alleen visueel) van het oorspronkelijke bergmassief.

Voor meer informatie, zie: //CONTACT