galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Ikke bare "standard" …

Her følger nogle eksempler på kreative specialløsninger udviklet til kunder:

Jelsa Offshore-Protection (JOP)
Her handler det om en enlags-erosionsbeskyttelse med bred kornkurve, der installeres før fundamentstrukturen og derefter gennemrammes. Dette produkt udmærker sig ved en erosionsstabilitet, der ligger over gennemsnittet.

Jelsa bærelag
Ved hjælp af dette specialudviklede produkt til vej- og havnebygning kan lagtykkelsen reduceres med op til 50 % i forhold til andre byggematerialer. Det har allerede fundet anvendelse i mange store projekter.

Jelsa banket
Dette produkt til rabatforstærkning er udviklet af 0/16-materiale, og samtidig med at det er utrolig nemt at forarbejde, giver det samme bæreevne som et standard skærvebærelag iht. den tyske vejbekendtgørelse (RStO).

Jelsa bærelagsvold
Til holdbar fundering af meget tunge komponenter som f.eks. monopiles til offshore-vindmølleindustrien har vi udviklet Jelsa bærelagsvold 0/32.

Jelsa 0/5-skærveblanding til kalksandstensindustrien
Kombinationen af god bulkmassefylde med homogeniteten af vores 0/5-blandinger gør det muligt for kunder og bygherrer med forholdsvis beskedne dimensioner at opnå kalksandstenens maksimale støjbeskyttelse.

Jelsa gabionsten
Til skræntsikring tilbyder vi ud over materialer med stor friktionsvinkel som f.eks. banket 0/16 og Jelsa bærelag 0/32 også specialblandinger af grovskærver til fyldning af gabioner. De findes i flere størrelser svarende til gabionernes maskestørrelse.

 

Det forkromede overblik

Materialeegenskaber:

• Bulkmassefylde 2,75 ± 0,02 tons/m³
• Knusningsmodstand: SZ18
• Petrografisk beskrivelse: granodiorit

 

Downloads

pdf

JOP engl

Size: 410.47 KB
pdf

Granodiorite engl

Size: 852.32 KB

Her er det muligt at downloade detaljerede informationer om vores specialprodukter.

Vores produktsortiment:

Asfalt, beton, jernbanebygning, vejbygning, arealforstærkninger

> INFRASTRUKTUR

Høfder, diger, bølgebrydere, flodbundssikring

> VANDBYGNING

Kabel-/rørledningbyggeri, erosionsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa bærelag, kantstabil, bærelagsvold, splitblanding, gabionsten

> SPECIALANVENDELSER