galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy

MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Meer dan de „standaardnorm“...

Creatief hebben wij voor u de volgende speciale oplossingen ontwikkeld:

Jelsa-Offshore-Protection (JOP)
Hierbij gaat het om een grofkorrelige, eenlagige bescherming tegen kolken die VÓÓR installatie van de funderingsconstructie geïnstalleerd en vervolgens verdicht kan worden. Een meer dan gemiddelde erosiestabiliteit onderscheidt ons product. 

Jelsa-funderingslaag
Dit speciaal ontwikkelde product voor de stratenaanleg van haven-, terrein- en wegenbouw leid tot een reductie tot maar liefst 50% van de laagdikte tegenover andere bouwmaterialen verminderd. Er werd reeds in het kader van tal van grote projecten gebruik van gemaakt.

Jelsa-bermverharing
Op basis van materiaal 0/16 werd dit product voor de verharding van bermen ontwikkeld en het bereikt het gelijkwaardige draagvermogens zoals een standaard steenfundering conform RStO (Duitse richtlijn voor de standaardisatie van de bovenbouw van verkeersruimtes), waarbij het zeer goed te verwerken is.

Jelsa-funderingslaagwal
Succesvol voor de opslag van de zwaarst mogelijke componenten zoals bijvoorbeeld Monopiles voor de offshore-windindustrie hebben wij onze JTSW 0/32 ontwikkeld.

Jelsa-steenslagmengsel 0/5 voor de kalkzandsteenindustrie
De combinatie van het goede schijnbare soortelijke gewicht van het gesteente met de homogeniteit van ons 0/5-mengsel maakt het voor onze klanten en de bouwbedrijven mogelijk om bij geringe productafmetingen aan de maximale geluidswering van kalkzandstenen te voldoen.

Jelsa- schanskorfstenen
Naast de materialen zoals bijvoorbeeld bermen 0/16 en Jelsa-funderingslaag 0/32, die een hoge wrijvingshoek vertonen, bieden wij ter bescherming van taluds ook aangepaste mengsels van ruwe ballastmaterialen voor de achtervulling van schanskorfstenen aan. Afhankelijk van de maasgrootte van de schanskorfstenen zijn deze in verschillende formaten leverbaar.

In één oogopslag

Materiaaleigenschappen:

• soortelijk gewicht 2,75 tot 0.02 mg/m3
• Slagverbrijzeling: LA15
• Petrografische beschrijving: grandioriet

 

Downloads

pdf

JOP engl

Size: 410.47 KB
pdf

Granodiorite engl

Size: 852.32 KB

Hier kunt u de gedetailleerde informatie over onze speciale producten downloaden.

Onze producten voor 4 toepassingsgebieden

Asfalt, beton, spoorbouw, wegenbouw, verharding van terreinen

> INFRASTRUCTUUR

bouw van oeverbekledingen en oeververdedigingen, golfbrekers, beveiliging van rivierbeddingen

> WATERBOUW

kabel-/pijpleidingbouw, bescherming tegen kolken

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-funderingslaag, -berm, -funderingslaagwal, -steenslagmengsel, -schanskorfstenen

> SPECIALE TOEPASSINGEN