Arrow
Arrow
Slider

Kornstørrelser: Vi har alt det, I måtte have behov for.

Hos os er produktion, logistik og salg tæt integrerede dele af vores velsmurte system. Uanset hvilket behov I måtte have for standardiserede kornstørrelser til vej-, vand-, beton- og jernbanebygning, og uanset hvor og hvornår, er vi den helt rigtige leverandør at tale med.

Produktionen af skærvegrus og andre tilslagsstoffer i topkvalitet foregår med den mest moderne teknologi på vores stenbrud i Jelsa, Tau, Dirdal og Larvik. Dér fremstilles kornstørrelsesorterede fraktioner svarende til anvendelsesformålet på basis af uudtømmelige lokale forekomster af granodiorit, kvartsdiorit, syenit, granit og gnejs.

Desuden leverer Mibau og Stema sten til vandbygning samt stenblokke til erosionssikring og opførelse af bølgebrydere og moler.

I Tyskland suppleres vores produktsortiment af sand og grus fra grusgravene tilhørende Heidelberger Sand und Kies GmbH.

Det forkromede overblik

 

Vores produkter:

  • er certificerede
  • opfylder relevante standarder
  • kvalitetskontrolleres internt og eksternt
  • kan anvendes overalt
  • fremstilles skræddersyet til kunderne

Vores produktsortiment:

Asfalt, beton, jernbanebygning, vejbygning, arealforstærkninger

> INFRASTRUKTUR

Høfder, diger, bølgebrydere, flodbundssikring

> VANDBYGNING

Kabel-/rørledningbyggeri, erosionsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa bærelag, kantstabil, bærelagsvold, splitblanding, gabionsten

> SPECIALANVENDELSER