MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

Arrow
Arrow
Slider

Steinstørrelser: etter ditt behov

Produksjon, logistikk og salg er ikke noe vi gjør isolert hos oss, men ledd i et større system. Vi er din kontakt når og hvor du ønsker å bruke standardiserte steinstørrelser til bygging av vei, i vann, i betong og jernbane.

Vi produserer tilslag av høyeste kvalitet med moderne teknologi ved våre steinbrudd i Jelsa, Tau, Dirdal og Larvik. Det produseres i forskjellige fraksjoner til de aktuelle bruksområdene fra våre store ressurser av granodioritt, kvarts dioritt, syenitt, granitt og gneis.

I tillegg leverer Mibau og Stema stein til moloer, bølgebrytere, kyst- og erosjonssikring og andre konstruksjoner i vann.

Sand og grus fra grustakene til Heidelberger Sand und Kies GmbH supplerer vårt produktspekter i Tyskland.

Oversikt

Våre produkter er:

• sertifiserte
• i samsvar med standarder
• overvåket internt og eksternt
• allsidige
• fremstilt iht. kundens behov

Våre produkter i 4 kategorier

Asfalt, betong, jernbanepukk, veibygging, grunnforsterkning

> INFRASTRUKTUR

Flomsikring, diker, bølgebrytere, elvebreddsikring

> KONSTRUKSJONER I VANN

Kabel-/rørledningsbeskyttelse, erosjonsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-bærelag, -veiskulder materiale, -bærelagvegg, -splittblanding, -gabionstein

> SPESIELLE BRUKSOMRÅDER