galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Mer enn "standardnormen" ...

Vi har utviklet følgende kreative spesialløsninger:

Jelsa-Offshore-Protection (JOP)
Dette er en ettlags erosjonsbeskyttelse som legges før du installerer grunnkonstruksjonen og kan deretter gjennompæles. Produktet har meget god stabilitet mot erosjon.

Jelsa-bærelag
Dette spesialutviklede produktet til gate-, havne- og veibygging reduserer bærelagstykkelsen med inntil 50% sammenlignet med andre byggematerialer. Det har allerede vært i bruk i mange store prosjekter.

Jelsa-veiskulder materiale
Produktet består av materiale i fraksjon 0/16 og er utviklet for bruk i veiskulde. Har bæreevne tilsvarende et standard pukklag iht. RstO, og det er lett å bearbeide.

Jelsa-bærelagvegg
Vi har utviklet JTSW 0/32 som stabilt underlag for tunge konstruksjoner som monopiles til offshore-vindkraft

Jelsa-subbus 0/5 til kalksandsblokker
Kombinasjonen av god densitet med homogeniteten til vår 0/5-subbus gjør at våre kunder og byggherrer kan oppnå maksimal styrke med beskjedne produktdimensjoner tilsvarende som kalksandstein.

Jelsa-gabionstein
I tillegg til produkter Jelsa-veiskulder 0/16 og Jelsa-bærelag 0/32 som begge har en høy friksjonsvinkel, tilbyr vi også tilpassede blandinger av grovpukk til bruk i gabioner. Pukken kan leveres i forskjelligefraksjoner avhengig av maskestørrelsen i gabionene.

Oversikt

Materialegenskaper:

• Densitet 2,75 til 0,02 mg/m3
• Knusingsmotstand: SZ18
• Petrografisk beskrivelse: Grandioritt

Nedlastinger

pdf

JOP engl

Size: 410.47 KB
pdf

Granodiorite engl

Size: 852.32 KB

Her kan du laste ned detaljert informasjon om våre spesialprodukter.

 

Våre produkter i 4 kategorier

Asfalt, betong, jernbanepukk, veibygging, grunnforsterkning

> INFRASTRUKTUR

Flomsikring, diker, bølgebrytere, elvebreddsikring

> KONSTRUKSJONER I VANN

Kabel-/rørledningsbeskyttelse, erosjonsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-bærelag, -veiskulder materiale, -bærelagvegg, -splittblanding, -gabionstein

> SPESIELLE BRUKSOMRÅDER