galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Karriere – kurs mot ny kyst

Norsk Stein - selskapet som stadig vokser og møter nye og interessante utfordringer. Hos oss får du steinen til å rulle ...

Som et av Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshorekonstruksjoner er vi avhengig av dyktige medarbeidere.

Vi ser frem til å høre i fra deg.

 
Forretningsområdet tilslag innenfor HeidelbergCement Northern Europe omfatter de operative enhetene Norsk Stein, Norstone, Jehander og Garkalnes Grants. Fra våre produksjonssteder produseres det årlig ca 26 millioner tonn pukk og grusprodukter i en rekke ulike sorter og kvaliteter, og virksomheten omfatter ca 550 ansatte. Vi er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 59 000 ansatte i 60 land.

Environmental Manager

Vi søker en erfaren og dyktig person til en sentral rolle i forretningsområdet tilslag. Rollen er plassert sentralt og inngår i teknisk gruppe som betjener de operative enhetene Norstone, Norsk Stein, Jehander og Garkalnes. Stillingen rapporterer direkte til Technical manager og har ansvar for våre tilslagslokasjoner i Norden og Baltikum. Du vil få ansvaret for å utvikle, implementere og overvåke miljøstrategier som fremmer en bærekraftig utvikling, slik at selskapet produserer i henhold til, og overholder den til enhver tid gjeldende miljølovgivning. Du vil være en viktig rådgiver i organisasjonen rundt hvordan vi kan minimere vår innvirkning på miljøet. Du bidrar til at vi utvikler og deretter måler suksessen til ordningene for avfallshåndtering, fornybar energi, resirkulering, forurensningsreduksjon og forebygging av forurensning.

Ansvar og oppgaver:

 • Implementere miljøpolitikk og praksis

 • Utarbeide strategier for å møte mål og oppmuntre til beste praksis

 • Sette organisasjonsmessige miljømål, og utvikle planer for å møte disse målene, samt måle fremdrift

 • Utforme de beste verktøyene og systemene for å overvåke ytelsen og implementere strategier

 • Sikre overholdelse av miljølovgivningen

 • Vurdere, analysere og samle miljødata og rapportere informasjon internt til ansatte, kunder og reguleringsorganer

 • Gjennomføre konsekvensanalyser for å identifisere, vurdere og redusere organisasjonens miljørisiko og finansielle kostnader

 • Sikre at alle materialer er etisk eller miljømessig hentet  

 • Administrere miljøstrategiplattformer

 • Kontakt med internt personale, inkludert toppledere og styremedlemmer

 • Sørge for miljøutdanning for ansatte på alle nivåer. Sørge for trening av personalet på alle nivåer innen miljøspørsmål og ansvar

 • Koordinere aspekter av forurensningskontroll, avfallshåndtering, gjenvinning, miljøhelse, bevaring og fornybar energi

 • Skrive planer og rapporter

 • Holde seg oppdatert på relevante endringer i miljølovgivning og tiltak, inkludert internasjonal lovgivning der det er aktuelt

 • Produsere informasjonsmateriell for internt ansatte, kunder og allmennheten

 • Kontakt med tilsynsorganer  

Vi ser etter deg som trives i en rolle der du formidler kunnskap, inspirerer  og skaper forståelse for viktigheten av å jobbe kontinuerlig med utvikling og forbedring innen ytre miljøarbeid. Du er resultatorientert og jobber systematisk og strukturert. Du trives med å styre din egen arbeidsdag, er initiativrik og tar gjerne rollen som pådriver i prosjekter. Du er vant til å dokumentere og utarbeide rapporter.

Gode kommunikasjonsevner, skriftlig/muntlig på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, samt gode mellommenneskelige ferdigheter er viktig for å lykkes i rollen. Du har en  fleksibel  og serviceinnstilt holdning, samtidig som du har gjennomføringsevne og utholdenhet.

Vi søker kandidater med noen års relevant erfaring, gjerne fra bergverk, men erfaring fra annen industri er også relevant. Du har gjerne teknisk utdanning innen energi, miljøteknikk, miljøhelse, miljøvitenskap eller annen utdanning med bærekraftig fokus.   

Vi  tilbyr en spennende stilling med påvirkningsmuligheter både på egen arbeidshverdag og på selskapets videre utvikling. Stillingen er nyopprettet og har kontorplass på NorStone anlegget på Røyneberg. Det kan og være mulighet for lokasjon på Jelsa. Reisevirksomhet må påregnes.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Tone B.F. Berthelsen, tlf 975 59 040. Du kan vise interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.