galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Lekterflåten

Også her gjelder prinsippet: "Levering direkte til brukerstedet ..." Flere spesialforsterkede lektere brukes til transport av steinblokker med en vekt på inntil 30 tonn – i noen tilfeller til og med inntil 50 tonn. Disse styres av et erfarent team med høy kompetanse og mange års erfaring på dette utfordrende området.

Våre lektere brukes hovedsakelig til kystbyggeprosjekter i hele Europa. De større lekterne slepes med slepebåter til bestemmelsesstedet, der de blir fast forankret slik at de kan benyttes som flytende lager. Mindre enheter lastes derfra med gravemaskiner som befinner seg på lekterne og kjører direkte til bruksstedet, der de losses med hjullastere som også befinner seg om bord. For kystsikringsprosjekter skjer dette ofte ved lavvann etter at lekteren står på tørt land.

I detalj ...

Nedlastinger

Visste du at...

Foruten å levere til våre terminaler kan vi også levere direkte til større byggeplasser med tilgang til vann på grunn av fleksibiliteten i flåten vår, forutsatt at nødvendig dybde og lagermuligheter er tilgjengelige. For deg som kunde betyr dette betydelige fordeler som du kan dra nytte av!

Våre produkter i 4 kategorier

Asfalt, betong, jernbanepukk, veibygging, grunnforsterkning

> INFRASTRUKTUR

Flomsikring, diker, bølgebrytere, elvebreddsikring

> KONSTRUKSJONER I VANN

Kabel-/rørledningsbeskyttelse, erosjonsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-bærelag, -veiskulder materiale, -bærelagvegg, -splittblanding, -gabionstein

> SPESIELLE BRUKSOMRÅDER