MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

Arrow
Arrow
Slider

Mibau og Stema:
Pålitelig partner for vellykket prosjektgjennomføring

Enten det gjelder infrastrukturprosjekter innen vei- og jernbanebygging, prosjekter med bygging i vann for kystvern, havneutvidelser eller offshoreprosjekter, er Mibau og Stema en pålitelig partner.

Det er ingen hindring for oss å levere store mengder på kort tid, også til byggeplasser som drives under vanskelige forhold. Takket være våre logistikk- og lagermuligheter, enten i steinbruddet eller på terminalene, kan vi tilpasse oss til dine individuelle behov.

Et tidlig samarbeid allerede i konsept- og planleggingsfasen gir mange fordeler:

• Utnyttelse av våre mange års kunnskaper på prosjektområdet
• Tilpasning av produktene til de tekniske kravene
• Optimalisering av produksjon og logistikk helt til byggeplassen
• Bruksorienterte og dermed økonomisk attraktive løsninger for deg