galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Til profesjonelle fra profesjonelle

Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid til dine infrastruktur-/anleggsprosjekter. Med våre produkter kan du gjennomføre dine prosjekter: fra hage- og landskapsprosjekter via veibygging til større prosjekter sombroer, tunneler, flyplasser og mer.

Oversikt over vårt produktsortiment:

Asfalt
· Sand/subbus
· Grus/pukk
· Hvit stein

Betong
· Sand/subbus
· Grus/pukk
· Tunge tilslagsmaterialer

Jernbane
· grusblandinger
· Jernbanepukk
· Forsterkningsmateriale

Veibygging og grunnforsterkninger
· Frostbeskyttelseslag

Bærelag
· Topplag
· Topplag uten bindemiddel
· Bankett

 

Oversikt

Våre produkter i 4 kategorier

Asfalt, betong, jernbanepukk, veibygging, grunnforsterkning

> INFRASTRUKTUR

Flomsikring, diker, bølgebrytere, elvebreddsikring

> KONSTRUKSJONER I VANN

Kabel-/rørledningsbeskyttelse, erosjonsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-bærelag, -veiskulder materiale, -bærelagvegg, -splittblanding, -gabionstein

> SPESIELLE BRUKSOMRÅDER