galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Oppdatert

Her finner du et utvalg av nyheter fra Mibau og Stema.

September 30, 2020
1st Loading mv STARNES

After the safe passage from the Chinese shipyard, the newbuilding mv STARNES arrived Jelsa, where the new flagg ship of Mibau Stema Group was loaded with app 38,000 tons of Aggregates for the terminal in Aabenraa (Denmark). Please find a short video here

August 10, 2020
Delivery of MV Starnes

MV Starnes, the first of two CSL-Hartmann joint venture ships built at Chengxi Shipyard was successfully delivered on August 10, 2020. After a crew change in Manila Mibau/Stema expect the vessel to be in Jelsa for the first loading end of September. Welcome to our fleet!

Mai 2018
 … et nytt skip er underveis!

Cadenberge, Tyksland og Aabenraa, Danmark, 25. mai 2018 – Mibau Stema Group har inngått en langsiktig charteravtale for et nytt 40.000 DWT selv-losser-skip. Dette skipet er bestilt av familien Hartmann og CSL-gruppen for levering i 2020.

Mibau Stema Group, som er den ledende leverandøren av pukk for eksport i Europa, ser fram til å ønske det nye skipet velkommen i poolen av selv-lossende skip som allerede operer i Europa.

Mai 2018
1000th voyage

MV "Splittnes" celebrating a rare occasion: the 1000th voyage for Mibau Stema Group. Congratulations and have a safe voyage always!

Mai 2017
Pris til Norsk Stein

Norsk Stein A /S har blitt kåret som årets Suldalsbedrift 2016. I juryen sin grunngjeving blir det lagt vekt på utvikling, vekst og innovasjon, og her har Norsk Stein utmerket seg de siste årene.

 

Desember 2016
Cuxhaven ønsker tonn nr 10 milloner velkommen …

Under et ledermøte 15 desember 2016 losset mv Fitnes materialet som utgjorde 10 millioner tonn produsert ut fra vårt steinbrudd Jelsa dette året. Deler av ledergruppen var på anlegget i Cuxhaven (i midten, Dr. Oliver Patsch, administrerende direktør Norsk Stein AS)

Oktober 2016
Mibau-Stema-konsernet vokser …

Siden begynnelsen av oktober tilhører steinbruddene Tau og Dirdal vårt produksjonsselskap Norsk Stein A/S. De tilhørte tidligere NorStone AS. Vi ønsker 60 nye medarbeidere velkommen.

August 2016
Tildeling av Hafenpreis 2016 til Mibau Baustoffhandel i Kiel havn

Mibau Baustoffhandel GmbH ble valgt til årets mottaker av havneprisen. Med tildelingen gis det uttrykk for mange års godt og vellykket samarbeid mellom Mibau Baustoffhandel og Kiel havn – spesielt når det gjelder bulkomlasting. Prisutdelingen fant sted den 8. september 2016 som en del av det tradisjonelle arrangementet "Sprottenback".

Mai 2016
1. "Åpen dag" i Jelsa-steinbruddet

Det var stor interesse for invitasjonen fra Norsk Stein til åpen dag den 21. mai 2016. Rundturer i steinbruddet, besøk i laboratorie- og kontrollrommene, filmfremvisninger, "prøvesitting" på store dumpere og hjullastere ga omfattende innsikt i produksjonsprosessene. De små kunne grave med små gravemaskiner av hjertens lyst og deretter sikte grusen. Det var også servering.

Desember 2015
Helse- og sikkerhetsresultater

Vi har hatt mer enn 850 dager uten alvorlige ulykker – et resultat av økt sikkerhetsbevissthet gjennom opplæring, nestenulykkerapportering og implementering av beste praksis.

August 2015
Generell fokus på kundene

Mibau lanserte en kundetilfredshetsundersøkelse med hjelp av et Customer Excellence Program. Til dette formålet ble det sendt ut elektroniske spørreskjemaer til våre kunder, og etter evalueringen ble det gjennomført tilbakemeldingssamtaler i oktober.

Juli 2015
Stema UK flytter

Stema Shipping (UK) Ltd har flyttet til et nytt kontor: Alexandra House, Waterfront, Lakeside, Grays, Essex. RM20 1 WL

Mai 2015
time to say "Good bye“…

MS "Stones" ble solgt til CSL-konsernet (Canada Steamship Lines) som skal brukes skipet i Australia i fremtiden. Det ble litt vemodig fordi MS "Stones" i 2001 var det første av en serie med selvlossere som ble bygget på Sietas-verftet spesielt for kravene som ble stilt av Mibau-Stema-konsernet. Siden 2001 har MS "Stones" transportert ca. 23 mill. tonn steinmaterialer for Mibau-Stema-konsernet på 906 turer, alltid like pålitelig. En suksesshistorie!

Februar 2015
Mibau-Stema sikrer seg flere ressurser i det norske steinbruddet

Norsk Stein kunne kontraktfeste ytterligere utvinningsrettigheter for steinbruddet i Jelsa, slik at selskapet er sikret ressurser på rundt 300 mill. tonn, eller for ca. 30 års drift. Også en utvidelse utover dette er mulig.

Januar 2015
Mibau-Stema-flåten blir mljøvennlig

Mibau-Stema-konsernet besluttet installasjon av røykgassrensere (scrubbere) for fortsatt å kunne operere miljøvennlig med tungolje, noe som er den mest hensiktsmessige løsningen økonomisk fordi flåten i 90 % av tiden er underveis i "Seca-området" (svovelovervåkingsområde). Her gjelder siden 01.01.2015 de strengere kravene for eksosutslipp.

Oktober 2014
Mudring av havneterminalene i Bremen og Stade

På grunn av den utførte mudringen kan vi i fremtiden gå til disse havnene uavhengig av tidevannet, og dermed rimeligere, også med våre større selvlossere.

September 2014
Lederteamet styrkes

Siden september er Thomas Gerstenhauer ny CFO (finansdirektør) i Mibau-Stema-konsernet. Allerede i juli ble Dr. Oliver Patsch administrerende direktør i Norsk Stein, og den tidligere administrerende direktøren, Claus Boisen, sluttet seg til representantskapet.

Mai 2014
Start på anbudsfasen for Fehmarn Belt-tunnelen
Foto: Fehmarn A/S/ZGBZGH

Som et av de største infrastrukturprosjektene på mange år, har det blitt planlagt en fast forbindelse over Fehmarnbelt i form av en tunnel mellom Tyskland og Danmark, og dette er valgt som et hovedprosjekt for å styrke båndene mellom Skandinavia og Sentral-Europa.