galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Transport og logistikk: Lav ressurs og lite energi krevende transportformer

Transport av stein, pukk og grus er tungt og energikrevende. Sammenlignet med andre transportformer er havfart imidlertid betydelig mer energieffektiv. (Jfr. Federal Environment Agency (UBA): https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-umwelt-freundlich-ist-der-transport-einem (Sist åpnet 27.05.2022)

Gjennom vårt logistikknettverk kan nesten alle våre produkter fraktes til kunder med skip. Vi tar hensyn til leveringsradius, optimal lasting på skip, som er innovativt utstyrt og effektivt betjent. Dette gjør at vi kan tilby kundene et mer miljøvennlig og utslippsfattig logistikkalternativ sammenlignet med andre transportformer.

Vår flåte av skip oppfyller de omfattende kravene til International Maritime Organisasjon (IMO). Vi vedlikeholder og moderniserer våre skip med jevne mellomrom.

Vi tar hensyn til kravene til luftforurensninger og ballastvann – iht Konvensjon for våre sjøgående fartøyer. For å redusere svovelutslipp bruker vi scrubbere og ballastvann behandlingssystemer for å beskytte økosystemene.

På våre skip kombinerer vi innovasjon og energieffektivitet – noe som resulterer i f.eks. Utlasting av 40.000 tonn tilslag på bare syv timer. Mibau-Stema-flåten er den mest avanserte flåten av selvutlastere i verden. Tiltak implementert for å forbedre miljøfotavtrykket og overholde EEXI- og CII-kravene inkluderer:

Reduser drivstofforbruket ved å:

  • Øke det gjennomsnittlige lastevolumet gjennom flåtefornyelse og utvidelse
  • Modifikasjoner av hovedmotorene til de eldre fartøyene
  • Bruk av optimaliserte propeller
  • Bunnstoffmaling av skipets skrog
  • Økning av lossekapasiteten (beltehastighet)
  • Tilpasset fart etter behov og rute
  • Modifisert bulb baug
  • Bruk av Costa Bulb ror og EnergoProFin

Reduksjon av annet ressursforbruk, f.eks.

  • Unngå plastflasker om bord (tidligere > 100 000 per år)
  • Unngå emballasjemateriale gjennom bruk av pantebokser for mat- og drikkeleveranser (tidligere alltid i kartonger og krympepakket)

Alle lastebiler som brukes av oss må overholde EURO 6-standarden.