galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Støyreduksjon - mangfoldig tiltak for mennesker og miljø

Innenfor rammene av de respektive emisjons forskriftene overholder vi grenseverdiene for ekstern støy.

Vi har laget støykart og beregninger for våre produksjonsanlegg, som vi jevnlig holder oppdatert av kvalifiserte konsulenter. De siste årene har vi utviklet og implementert en rekke tiltak og rutiner for å begrense støyutslipp. Likeledes er vi i kontinuerlig utveksling med nabolaget vårt og tar oss av innspill og tilbakemeldinger.

I våre steinbrudd holdes antallet sprengninger på et minimum og tidspunktet sendes til naboer via tekstmelding.

På våre skip har vi implementert ulike tekniske oppdateringer for å minimere støy fra kjørende maskineri, samt materialflyt. Her oppfyller vi også de svært høye kravene i norske havner. I tillegg reduserer den svært høye utslippskapasiteten til våre skip (opptil 6000 t/t sammenlignet med rundt 500-600 tonn med en konvensjonell havnekran) varigheten av støyutslippene til bare noen få timer per skipsanløp.

Det er satt opp støyskjermer ved ulike havneterminaler slik at befolkningen i umiddelbar nærhet heller ikke blir plaget av for mye støy – dette også med tanke på at våre skip også losser om natten.

Vårt mål: maksimal støvreduksjon

Innenfor rammen av utslippskontroll forskrifter og for vern av vårt nabolag, sørger vi for at mengden nedbørsstøv ikke overskrider nødvendige grenser.

Ved hjelp av et profesjonelt måleprogram skaffer vi oss løpende oversikt over støvemisjon og iverksetter ulike tiltak som f.eks.

  • I produksjonsanlegget bruker vi vanndyser for å fukte produktene på den ene siden og dyser for å holde produktlagrene fuktige på den andre.
  • Vi fukter fjellet før og etter sprengning for å redusere rømming av støv.
  • Vi fukter veier og andre trafikkarealer for å binde støvet på veibanen.
  • Transportbånd installert utenfor produksjonsbyggene våre vil være fullstendig overdekket innen 2030 (alternativt vil transportbånd installert utenfor produksjonsbyggene våre kontinuerlig forbedres for å hindre støvutvikling).

Innenfor vår skipslogistikk vil støvutslippene reduseres ved å minimere utslippshøyden (senking av de fleksible utslippsbommene), bruk av sprinkleranlegg på de åpne transportbåndene og om nødvendig ved å installere ekstra utslippstrakter.

Lastebilene som frakter steinmaterialet fra terminalene til kundene er dekket med presenninger for å hindre avdrift også her.