galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Ansatte og sysselsetting: Vi er bare så gode som våre ansatte.

Rundt 400 ansatte jobber for Mibau Stema i syv land. Steinbruddene våre er blant de største arbeidsgiverne i regionene. Som en produksjonsbedrift er arbeidssikkerhet og beskyttelse av helsen til våre ansatte en topp prioritet.

Gjennom effektive forebyggende tiltak har vi som mål å redusere risikoen for ulykker, skader og yrkessykdommer til et minimum. Vårt erklærte mål er «null ulykker».

Vi informerer og involverer regelmessig våre ansatte i bærekraftige temaer. Vi fremmer helsen til våre ansatte, og derfor tilbyr vi helsekuponger og sykkelleasing som et eksempel i Tyskland. Konkrete tilbud for helseforebygging og reduksjon av kostnader og CO2-utslipp i veitrafikken, er bidrag til bærekraft hos Mibau Stema.

Attraktiv og fremtidsrettet er også de omfattende opplærings- og videreutdanningsmulighetene ved Mibau Stema. Opplæringsraten i våre steinbrudd er over 10 %. Vårt erfarne team bruker mye tid på kvalifisert opplæring og videreutdanning.

Samsvar og Etterlevelse

I alle land der vi opererer, respekterer vi gjeldende lover og forskrifter som juridisk grunnlag for våre forretningsaktiviteter. Som et internasjonalt selskap, er vi også forpliktet til globale verdier og standarder. Vi er forpliktet til prinsippene i følgende internasjonalt anerkjente standarder anerkjente standarder:

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheter
  • De åtte kjernearbeidsstandardene til Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO)
  • OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter („Protect, Respect and Remedy“-Framework)

-> Vi forventer at våre ansatte og forretningspartnere følger disse viktige retningslinjene og anbefalingene.