galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Sertifiseringer: Høye krav til oss og regelmessige revisjoner av tredjeparter

Ulike standarder og normer bidrar til vår kontinuerlige utvikling i sammenheng med bærekraft og klimavern.

Våre steinbrudd i Norge er allerede sertifisert i de 3 viktige ISO-systemstandardene:

  • DIN EN ISO 9001 (kvalitetsstyring)
  • DIN EN ISO 45001 (arbeidshelse og sikkerhet)
  • DIN EN ISO 14001 (miljøstyring)

Videre tilstreber vi sertifisering for bruddene i henhold til DIN EN ISO 50001 (energistyring) for steinbruddene og en arbeidsgruppe jobber allerede med sertifisering av kvalitetsstyringssystemet etter DIN EN ISO 9001 for salgs- og logistikkbedriftene.

For det nederlandske markedet har vi også BRL 9324-sertifikatet for bruk i ubundne applikasjoner. Det betyr at vi oppfyller kravene som stilles til jordkvalitet.

Den teknisk driftsansvarlige parten for skipene våre, HJH shipmanagement, har vært DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 14001 sertifisert i flere år.

Bærekraftig konstruksjon med CSC-sertifiserte tilslag

CSC (Concrete Sustainability Council) sertifisering er en global standard, som stadig får større anerkjennelse. Det fremmer åpenhet om produksjonsprosessen av betong og dens tilhørende verdikjede, samt innvirkningen på det sosiale og økologiske miljøet. For eksempel er det allerede anerkjent av DGNB-systemet (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) for vurdering av bærekraftige bygg. I 2. halvår 2022 har vi som mål å oppnå CSC-sertifisering som leverandør av råvarer.

"Towards Sustainable Mining" (TSM)

Norsk Stein jobber sammen med hele den norske bergindustrien for å implementere et nytt bærekrafts rapporteringssystem. «Towards Sustainable Mining» er et verktøy som allerede er i bruk i flere land rundt om i verden. Det er et rapporteringssystem for å styrke bærekraftsarbeidet og er knyttet til noen av FNs 17 bærekraftsmål. Norsk Bergindustri - og dermed Norsk Stein - er forpliktet til å drive sin virksomhet på en ansvarlig måte. Kjernestyrker er:

  • Ansvarlighet
  • Åpenhet
  • Årlig rapportering
  • Troverdighet

Lær mer om TSM på //www.norskbergindustri.no