galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Steinbrudd: Ressurseffektivitet

I våre steinbrudd legger vi vekt på de høyeste krav og standarder for å beskytte miljøet og klimaet, samt for å sikre kvaliteten på produktene våre, sikkerheten til våre ansatte og tilfredsheten i nabolaget vårt.

Derfor bruker vi for eksempel kun 100 % ren vannkraft.

Vi jobber med kontinuerlige forbedringer i produksjonsprosesser (f.eks. ved å optimalisere drevene i transportbåndene, steinknusere og siktemaskiner) for å øke effektiviteten og produktiviteten.

Vi samler regnvann i oppbevaringsbassenger for å bruke det som prosessvann og også som brannvann.

Vi forfølger målet om å unngå overflødig masse og bruker også restprodukter fra lokale natursteinsprodusenter til enkelte produkter, for å håndtere materialer ansvarlig og lukke sløyfer. Noen produkter må vaskes før bruk på markedene. Til dette formålet bruker vi innsamlet regnvann. Resultatet av dette, en meget finkornet sandvannsblanding, ledes videre til et bunnfallsbasseng hvor vannet resirkuleres for andre gang og brukes igjen som prosessvann.

Innovasjon

Med hensyn til full utnyttelse av hele porteføljen av utvinnede materialer, samarbeider vi gang på gang med anerkjente universiteter og ingeniørfirmaer. Ved å gjøre dette, bidrar vi til forskning på og utvikling av innovative konsepter for de respektive bruksområder som tidligere ikke har vært tilgjengelig i litteraturen eller regelverk, f.eks:

  • Bruk av et ettlags skure beskyttelsessystem
  • Reduksjon av lagtykkelsen på et ballastgrunnlag ved bruk av vårt tilslag sammenlignet med konvensjonelle bærelagsmaterialer
  • Bruk av tilslag med høy andel finstoff i betong og dermed blant annet besparelser på sement