galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Økologisk restaureringsplan - skape utvidede habitater for innfødt flora og fauna.

Vi utvinner produktene våre i våre steinbrudd på en mest mulig miljøvennlig måte. Etter at bruddområder er nedlagt, sørger vi for at de blir restaurert, slik at fastboende dyr og planter kan spre seg.

For alle steinbrudd er det godkjente etterbruksplaner, som vi selvfølgelig overholder og garanterer etterlevelse av, for å skape nettopp et slikt habitat.

Vi ser på oss selv som ansvarlige og sørger derfor for gjendyrking ved å plante utvalgte pionerplanter. Vi sørger for gjenplanting av gravelandskap og stabilisering og grønngjøring av skråninger gjennom skråningsgrønning.

Vi forlater ikke brakklandskap! Hvis ingen videre bruk er mulig eller ønskelig etter gruvedrift, f.eks. som industriareal, dyrkbar jord eller til og med som byggeplass, vil en innsjø bli skapt ved å fylle det utgravde området til en dybde på 100 meter med ferskvann, noe som gir rom for fremtidig biologisk mangfold.

Kontinuerlig naturlig grønning med lokal flora sørger for at gruveområdene etter kort tid ikke lenger kan skilles (ikke bare visuelt) fra det opprinnelige fjellmassivet.

For mer informasjon, vennligst besøk: //KONTAKT