galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Innsatsfelt for bærekraft

Hver sentraleuropeisk person bruker 1 kilo stein i timen! Tilslag er en del av nesten alt som omgir oss hver dag. Byggematerialer til boliger, veier, jernbanespor og broer er uunnværlige i et moderne samfunn. Men også fornybare energier som vindenergi på land og i vann der kystvernet ikke kan klare seg uten stabiliteten og styrken av stein.

Etterspørselen etter tilslag øker stadig. Gjennom vårt produksjonsselskap i Norge med sine 4 steinbrudd kan vi møte etterspørselen spesielt langs kystregionen i Nord- og Sentral-Europa, som ellers er fattig på hard stein, takket være vår effektive og miljøvennlige logistikk. Vi deltar i fremtidsrettet forskning og utvikling og spiller en aktiv rolle i relevante utvalg av industri og bransjeforeninger for å fremme bærekraft, miljø- og klimabeskyttelse i vårt selskap og våre hovedmarkeder.

Hovedfokuset i vår produksjon er å utvinne stein fra naturen på en mest mulig bærekraftig måte. Grunnlaget for dette er en optimalisert ressursbruk med en ansvarlig håndtering av tilhørende støv, støy og klimagassutslipp. Så langt det er mulig skal hvert tonn utvunnet bli et ferdig sluttprodukt for å unngå overskuddsmengder.

Kundeorientering

Som en god samarbeidspartner for våre kunder “setter vi alle kluter til" for hver bestilling....og gjør det med størst mulig hensyn til natur og miljø.

Takket være vår produktportefølje og vårt gode geografiske logistikknettverk kan vi gi kundene presise råd og levere i tide //KONTAKT //PRODUKTER

Samfunnsansvar

Som produksjonsbedrift er også partnerskapsrelasjoner med naboer og lokalsamfunn i nærheten av våre anlegg av stor betydning.

Vi dyrker nabodialog, blant annet på arenaer som vår Åpent hus-dag, som vi holder jevnlig ved våre steinbrudd.

Som en del av HeidelbergMaterials konsernomfattende Corporate Social Responsibility - policy støtter selskapene i Mibau Stema Group ulike lokale initiativer med fokus på miljø og utdanning.