galerie1.jpeg - copy - copy
galerie1.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie4.jpeg - copy - copy
galerie3-neu.jpeg - copy - copy

MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

galerie3-neu.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
galerie2.jpeg - copy - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie3.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie6.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie7.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
galerie5.jpeg - copy - copy
previous arrow
next arrow

Produkt og innovasjon: Høy grad av åpenhet og et nært samarbeid med våre kunder

Vi utarbeider EPD’er (Environmental Product Declarations) for alle våre produkter, dermed kan vi dokumentere de spesifikke utslippene og miljøavtrykkene til hvert enkelt produkt. En EPD er en standardisert miljødeklarasjon som gjør det mulig for våre kunder og andre interessenter kan blant annet se hvor mange kilo CO2-ekvivalenter som genereres ved produksjon av ett tonn tilslag.

Beregningene inkluderer - i henhold til EPD-standard EN 15804 - utslippene fra hele prosessen, fra produksjonen av eksplosivene til produktene er klare for salg. EPD’ene for de norske bruddene er eksternt verifisert og publisert på EPD-Norge.no. Den respektive lenken finner du her:

For også å kunne kartlegge påvirkning av transport ved hjelp av ulike typer skip, samt håndtering på terminalene og nedstrøms transport fra terminal til kunde, har vi utviklet et verktøy sammen med IFU Hamburg (Institut für Umweltinformatik) som beregner tilsvarende miljøindikatorer på grunnlag av EPD-standard 15804.

Enda mer vidtrekkende er vår beregningsmodell for MKI (Milieu Kosten Indicator), som er eksternt verifisert for det nederlandske markedet. Her er miljøbelastningen uttrykt som en kostnad i EUR/per tonn.

CO2-utslipp som oppstår i løpet av vår forretningsvirksomhet rapporteres til HeidelbergMaterials. Disse inngår i konsernets bærekraftsrapportering.

Kontakt oss, slik at vi kan gi deg ytterligere innsikt! //KONTAKT

Forskning og teknologi

Vi jobber i ulike arbeidsgrupper for å optimalisere våre produkter, produksjonsprosesser og karakteristiske verdibestemmelser. For eksempel har vi vært i stand til å utvide produksjonskontrollene for kvaliteten på produktene våre med vårt innovative og verdens eneste helautomatiserte robotlaboratorium for bestemmelse av kornstørrelsesfordeling.

Her kan vi kartlegge hele prosessen automatisk 24/7 i henhold til EN 933-1 teststandard opp til en maksimal kornstørrelse på 32mm. Automatisering gjør at vi kan oppnå høy presisjon i testprosessen. Automatisering forhindrer også ensidig belastning for våre ansatte og bidrar dermed til å opprettholde helsen deres.

For våre offshore tilslag har vi spesialutviklet og bygget en prøvetakingsanordning med integrert siktesystem for testing av kornstørrelsesfordelingen (vi kaller det "Sjiraffen"). Her kan materialet renne direkte fra produksjonsbeltet inn i en trakt og sorteres automatisk på slutten via ulike sikter.