MS Beltnes i aksjon!

Fra det norske steinbruddet på Jelsa til terminalen i Kiel

Arrow
Arrow
Slider

Motorvei Kliplev – Sønderborg

Nybygging av motorvei, leverering av materialer og logistikk

 

I detalj:

• 26 km lengde
• 11 broer

 

Fakta:

Byggherre:
KMG (Strabag)

Oppdragsgiver:
Det danske veidirektoratet

Byggetid:
2010-2012

Byggekostnader:
35 mill. euro

Underentreprenør:
Stema Shipping A/S

Leveringsmengde:
250 000 tonn tilslagsmaterialer (betong-asfalt)
3 mill. tonn sand, grus, resirkulering