MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

Arrow
Arrow
Slider

(Een) rots in de branding...

… zijn onze waterbouwstenen dankzij hun zeer goede eigenschappen op het gebied van soortelijk gewicht, vorstbestendigheid en drukvastheid. Zo geven ze mens en natuur duurzaam bescherming van leven en eigendom op rijk geschakeerde wijze: 

Overzicht van ons productengamma:

Bouw van oeververdedigingen en taluds      
· Filtermaterialen
· Stenen voor oeververdedigingen

Bouw van oeverbekledingen
· Kernmateriaal
· Stenen voor oeververdedigingen

Golfbrekers
· Kernmateriaal
· Stenen voor pieren tot 30 t

Beveiliging van rivierbeddingen
· Grofkorrelig filter- en erosiestabiel mengsel

 

In één oogopslag

Materiaaleigenschappen:

• Steengroeven: Larvik, Jelsa
• soortelijk gewicht 2,70 tot 2,75 t/m3
• Petrografische beschrijving: graniet/granodioriet

Graag bieden wij u ook materialen met hogere  soortelijke gewichten aan.
Gelieve contact met ons op te nemen op het telefoonnummer +31 773969012 // CONTACT

 

Onze producten voor 4 toepassingsgebieden

Asfalt, beton, spoorbouw, wegenbouw, verharding van terreinen

> INFRASTRUCTUUR

bouw van oeverbekledingen en oeververdedigingen, golfbrekers, beveiliging van rivierbeddingen

> WATERBOUW

kabel-/pijpleidingbouw, bescherming tegen kolken

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-funderingslaag, -berm, -funderingslaagwal, -steenslagmengsel, -schanskorfstenen

> SPECIALE TOEPASSINGEN