MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

Arrow
Arrow
Slider

Voor professionals van professionals

Binnen de gestelde termijn en conform de geldende normen bevoorraden wij u met gesteentekorrels voor uw infrastructuur-/ingenieursmaatregelen. Met ons realiseert u uw project succesvol: van de GaLa-bouw over wegenbouw en stratenaanleg tot grote projecten zoals bruggen, tunnels, luchthavens en veel meer.

Overzicht van ons productengamma:

Asfalt
· Zand/brekerzand
· Grind/fijne steenslag
· Reflecterend gesteente

Beton
· Zand/brekerzand
· Grind/fijne steenslag
· Zware toeslagmaterialen

Spoorbouw
· Onderbouwmengsels
· Spoorballastmaterialen
· Materiaal voor inspectiepaden

Wegenbouw en verharding van terreinen
· Vorstwerende laag
· Steenfundering
· Bestratingssplit
· Deklagen zonder bindmiddelen
· Bermmateriaal

In één oogopslag

Onze producten voor 4 toepassingsgebieden

Asfalt, beton, spoorbouw, wegenbouw, verharding van terreinen

> INFRASTRUCTUUR

bouw van oeverbekledingen en oeververdedigingen, golfbrekers, beveiliging van rivierbeddingen

> WATERBOUW

kabel-/pijpleidingbouw, bescherming tegen kolken

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-funderingslaag, -berm, -funderingslaagwal, -steenslagmengsel, -schanskorfstenen

> SPECIALE TOEPASSINGEN