MS Beltnes in actie

Van de steengroeve in het Noorse Jelsa tot aan de terminal in Kiel

Productie in Jelsa

Krijg een indruk van onze productieprocessen!

Arrow
Arrow
Slider

Autosnelweg – Soenderborg

Nieuwbouw van een autosnelweg, daarbij bevoorrading met materiaal en logistiek door Mibau en Stema

 

In detail:

• 26 km lengte
• 11 bruggen

 

Feiten:

Bouwheer:
KMG (Strabag)

Opdrachtgever:
Danish Road Directorate

Bouwtijd:
2010-2012

Bouwkosten:
35 miljoen euro

Onderaannemer:
Stema Shipping A/S

Leveringshoeveelheid:
250.000 ton toeslagmaterialen (beton-asfalt)
3 miljoen ton zand, grind, recycling

 

Onze producten voor 4 toepassingsgebieden

Asfalt, beton, spoorbouw, wegenbouw, verharding van terreinen

> INFRASTRUCTUUR

bouw van oeverbekledingen en oeververdedigingen, golfbrekers, beveiliging van rivierbeddingen

> WATERBOUW

kabel-/pijpleidingbouw, bescherming tegen kolken

> OFFSHORE

JOP, Jelsa-funderingslaag, -berm, -funderingslaagwal, -steenslagmengsel, -schanskorfstenen

> SPECIALE TOEPASSINGEN