galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Tau og Dirdal blev i oktober 2016 tilføjet som produktionssteder for Norsk Stein A/S og hører dermed til Mibau-Stema-koncernen

 

Tau

I Norges tredjestørste stenbrud beliggende i Rogaland produceres hvert år ca. 2 - 3 mio tons tilslagsmaterialer i forskellige kornstørrelser, hvoraf ca. 40 % går til Europa og de baltiske lande.

Den brudte klippeart, kvartsdiorit, er særlig hård og kan kendes på sin lysegrå farve. På grund af klippens gode egenskaber finder det materiale, der fremstilles i Tau, overvejende anvendelse i asfaltindustrien – i Skandinavien under navnet "Dura Split" – samt i betonindustrien og til jernbanebygning.

Den samlede forekomst vurderes til 145 mio. tons, hvoraf vi indtil nu har opnået udvindingsrettigheder til foreløbig 13 mio. tons.

 


Dirdal

I Rogaland ligger også stenbruddet Dirdal. Her kan produceres op til 1 mio. tons i alle kornstørrelser.

Den brudte klippeart, gneis, finder overvejende anvendelse i produkter til offshore-industrien, f.eks. til fundering og afdækning af kabler og rørledninger samt til erosionsbeskyttelse af fundamenter. Stenbruddet Dirdal har leveret til olie- og gasindustrien i Nordsøen siden 1980. De gunstige lastebetingelser gør, at der kan udskibes store mængder svarende til projektet.

Den samlede forekomst anslås til 35 mio. tons, hvoraf vi har ret til at bryde foreløbig 19 mio. tons.

 

Downloads

pdf

Tau engl

Size: 303.54 KB
pdf

Dirdal engl

Size: 303.86 KB

Vores produktsortiment:

Asfalt, beton, jernbanebygning, vejbygning, arealforstærkninger

> INFRASTRUKTUR

Høfder, diger, bølgebrydere, flodbundssikring

> VANDBYGNING

Kabel-/rørledningbyggeri, erosionsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa bærelag, kantstabil, bærelagsvold, splitblanding, gabionsten

> SPECIALANVENDELSER