Arrow
Arrow
Slider

Flåden af selvlossende skibe

Takket være deres beskedne dybgang kan vores selvlossere anløbe stort set samtlige nordeuropæiske havne. Selvlossere er, som navnet lader ane, nemme og økonomiske at håndtere.

Materialerne losses direkte på land ved hjælp af transportbånd i skibets indre via 86 m lange, drejelige lossebomme, hvilket mindsker arbejdsindsatsen og afkorter liggetiden i havnene mærkbart. Ved hjælp af flere lasterum er det muligt at transportere og levere op til syv forskellige kornstørrelser.

Nøgletal …

Inhalt hinzufügen

Downloads

Vidste I det?

Fordi tilslagsmaterialerne transporteres og losses separat, har vi hele tiden fuld kontrol over kvaliteten. Dertil kommer, at dette lossesystem er yderst miljøvenligt takket være den mindskede støj- og støvpåvirkning.

Vores produktsortiment:

Asfalt, beton, jernbanebygning, vejbygning, arealforstærkninger

> INFRASTRUKTUR

Høfder, diger, bølgebrydere, flodbundssikring

> VANDBYGNING

Kabel-/rørledningbyggeri, erosionsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa bærelag, kantstabil, bærelagsvold, splitblanding, gabionsten

> SPECIALANVENDELSER