galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Flåden af pramme

Også her gælder princippet helt frem til anvendelsesstedet …Til transport af bloksten med en individuel vægt op til 30 tons – i visse tilfælde sågar op til 50 tons – råder vi over flere specialforstærkede pramme. Denne krævende indsats styres af et rutineret hold af eksperter med mange års erfaring.

Vores pramme finder overvejende anvendelse til vandbygningsprojekter over hele Europa. De større pramme sejles til bestemmelsesstedet med slæbebåde og forankres i nogle tilfælde på åbent hav, hvor de fungerer som flydende oplagsplads. Derfra lastes mindre fartøjer med prammens gravemaskiner og sejler direkte til byggepladsen, hvor de losses med de maskiner, de har om bord. Ved kystsikringsprojekter foretages dette ofte ved lavvande, straks efter at prammen har opnået en stabil placering havbunden.

Nøgletal …

Downloads

Vidste I det?

På grund af vores fleksible skibsflåde kan vi ud over at forsyne vores terminaler også levere direkte til større byggepladser afhængigt af dybgang og oplagringsmuligheder. For jer som kunde medfører det en række økonomiske og logistiske fordele!

Vores produktsortiment:

Asfalt, beton, jernbanebygning, vejbygning, arealforstærkninger

> INFRASTRUKTUR

Høfder, diger, bølgebrydere, flodbundssikring

> VANDBYGNING

Kabel-/rørledningbyggeri, erosionsbeskyttelse

> OFFSHORE

JOP, Jelsa bærelag, kantstabil, bærelagsvold, splitblanding, gabionsten

> SPECIALANVENDELSER