galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Transport & logistik: Transportformer med lavt ressource- og energiforbrug

Transport af sten, knust granit og grus er tung og energikrævende. Sammenlignet med andre transportformer er søtransport imidlertid betydelig mere energieffektiv (Jf. det føderale miljøagentur (UBA): https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-umwelt-freundlich-ist-der-transport-einem (Sidst opdateret den 27.05.2022)

Ved hjælp af vores interne logistiknetværk kan stort set alle produkter transporteres til kunderne med skib. Vi har fokus på leveringsafstande og optimal udnyttelse af skibenes kapacitet, der er specieludstyrede til at håndtere materialerne, og som derved opereres absolut effektivt. På den måde kan vi tilbyde kunderne en mere miljøvenlig og emmissionsreduceret logistikløsning, sammenlignet med andre transportformer.

Vores flåde af selvlossende skibe opfylder de strikse krav fra den internationale søfartsorganisation (IMO). Vi vedligeholder og moderniserer vores skibe i en løbende proces.

Vi opfylder som et minimum kravene til reduktion af luftforurenende skadestoffer samt ballastvand for søgående skibe. Vi har installeret hybrid scrubbers til at reducere svovludledning på skibene, og Ballast-water-treatment systemer til behandling af ballastvand for at beskytte økosystemerne.

På vores skibe kombinerer vi innovation og energieffektivitet, hvilket f.eks. gør det muligt at losse 40.000 tons på blot syv timer! Mibau-Stema-Gruppens skibe er den mest moderne flåde af selvlossende bulkskibe i verden. Blandt de foranstaltninger, der er gennemført for at forbedre CO2 udledning og overholde EEXI- og CII-kravene, kan nævnes:

Reduktion af brændstofforbruget ved at:

  • Forøge den transporterede mængde gennem fornyelse- og udvidelse af skibsflåden.
  • Optimere og renovere hovedmaskinerne på de ældre fartøjer.
  • Anvende optimerede propeller som Costa Bulb og EnergoProFin propeller, der forbedrer flowet i vandet.
  • Antifouling (bundmaling) af fartøjernes skrog optimeret med nye, effektive produkter.
  • Forøge lossekapaciteten (båndhastighed).
  • Mere effektiv styring/planlægning af flådens sejladser ved hjælp af specialudviklet software.
  • Slow-steaming (reduceret fart) efter behov.
  • Modificeret bulbdesign af stævnen.

Reduktion af generelt ressourceforbrug, f.eks. ved at:

  • Undgå brug af plastflasker om bord (tidligere > 100.000 om året)
  • Undgå emballagemateriale ved brug af pantkasser til leverancer af mad og drikkevarer (tidligere altid i papkasser og krympeplastindpakninger).

De lastbiler, vi benytter til transport af materialer, skal opfylde EURO 6-normen.