galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Støjreduktion – adskillige tiltag til gavn for mennesker og miljø

Vi overholder grænseværdierne for ekstern støj inden for rammerne af de respektive immissionsbeskyttelsesbekendtgørelser.

Vi har udarbejdet støjkort og beregninger for vores produktionsanlæg, som løbende ajourføres af kvalificerede konsulenter. I de seneste år har vi udviklet og gennemført en række foranstaltninger og rutiner for at begrænse støjemissioner. Ligeledes er vi i løbende dialog med vores nabolag og tager hensyn til deres feedback i videst muligt omfang.

I vores stenbrud holdes antallet af sprængninger på et minimum, og naboerne advares via vores sms-system om tidspunktet for de aktuelle sprængninger.

Vi har gennemført forskellige tekniske opdateringer på vores skibe for at minimere støjemissioner fra maskineri og materialehåndtering ombord. Således opfylder vi de meget høje krav i såvel norske, som øvrige havne. Vores skibes meget høje lossekapacitet (op til 6.000 tons per time) sammenlignet med ca. 500-600 tons med en konventionel havnekran) reducerer tilsvarende støjemissionerne til kun få timer pr. skibsanløb.

Der er opført støjmure til reduktion af støjgener på mange af vores havneterminaler, så befolkningen i umiddelbar nærhed ikke generes af for meget støj - også med baggrund i at vores skibe ofte losses om natten.

Vores mål: minimale støvemissioner

Inden for rammerne af immissionslovgivningen sørger vi for, at mængden af nedfaldsstøv ikke overskrider de fastlagte grænseværdier, bl.a for at beskytte vores naboer og nære omverden.

Et professionelt måleprogram giver os løbende overblik over støvemissioner, og gør det muligt for os at gennemføre forskellige foranstaltninger, f.eks.

  • I produktionsanlægget benytter vi vanddyser til at vande produktionen samt færdigvarer med.
  • Vi vander stenmaterialerne før og efter sprængning for at mindske støvgener.
  • Vi vander veje og andre trafikområder for at binde støvet til vejoverfladen.
  • Transportbånd, der er installeret uden for vores produktionsbygninger, bliver fuldstændig inddækket senest i år 2030 så vidt muligt; øvrige transportbånd vil løbende blive forbedret for at forhindre støvgener.

Vi reducerer støvemissionerne for vores skibstransport ved bl.a at minimere højden på skibenes fleksible lossebomme under losning, anvende sprinkleranlæg på de åbne transportbånd, samt ved behov at installere yderligere lossetragte.

Lastbilerne, der transporterer materialerne fra terminal til kunde, er på samme vis dækket af presenninger for at forhindre støvgener.