galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Stenbrud: ressourceeffektivitet

I vores stenbrud er vores arbejde underlagt de højeste krav og standarder for at beskytte miljø og klima, og for at sikre kvaliteten af vores produkter, vores medarbejderes sikkerhed samt vores naboers tilfredshed.

Derfor benytter vi os f.eks. 100% af vandkraft.

Vi arbejder på løbende forbedringer af produktionsprocesserne (f.eks. ved at optimere drivlinerne i transportbånd, stenknusere og sorteringsmaskiner) for at øge effektiviteten og produktiviteten.

Vi opsamler regnvand i bassiner for at benytte det som procesvand, men også som brandslukningsvand.

Vi styrer målrettet efter at undgå overskydende materialemængder, og anvender f.eks restproduktion fra lokale naturstenproducenter til nogle af vore egne produkter, for at håndtere materialer på den mest ansvarlige måde - og derved skabe synergieffekt. Nogle produkter skal vaskes for at kunne anvendes til visse projekter. Til dette formål benytter vi som nævnt det regnvand, der er opsamlet i forvejen. Det skaber efterfølgende en sammenblanding af fint sand og vand, som transporteres til et bundfældningsbassin, som gør at vandet efterfølgende kan anvendes som procesvand igen.

Innovation

I forhold til at sikre den fulde udnyttelse af hele porteføljen af råstofmaterialer, samarbejder vi løbende med anerkendte universiteter og ingeniørvirksomheder. Vi forsker i og udvikler innovative koncepter ved at tilvejebringe dokumentation for det respektive anvendelsesområde, som ikke tidligere har været tilgængelig i litteraturen eller lovgivningen, som f.eks.

  • Anvendelse af et enkeltlags modstandsdygtighed overfor udsivning.
  • Reduktion af lagtykkelsen i stabilgrusunderlag ved brug af vores råstoffer sammenlignet med konventionelle bærelagsmaterialer.
  • Anvendelse af materialer med stor fillerandel i tilslag til beton og dermed bl.a. besparelse på cementandelen.

Som en del af vores affaldshåndtering registrerer og sorterer vi alt affald, inden det viderebearbejdes med henblik på miljøgodkendt håndtering.

Vi arbejder intensivt på at forbedre teknologien for vores såkaldte "yellow machines" (f.eks. biodiesel, selvkørende læssemaskiner, elektrificering, procesoptimering osv.).