galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Reetablering af naturen – oprettelse af naturområder til lokal flora og fauna.

Vi udvinder materialerne i vores stenbrud på den mest miljøvenlige måde. Når stenbruddene tages ud af drift, sørger vi for at reetablere naturområderne således at lokale dyre- og plantearter kan generobre områderne.

Der foreligger godkendte reetableringsplaner for alle stenbrud, og vi garanterer naturligvis at disse overholdes til fulde for at skabe et flot naturområde for dyr og planter.

Vi anser os selv som ansvarlige aktører og sørger for at plante lokal flora på områderne. Vi genetablerer skovområder i stenbrudslandskaberne samt genopbygger skrænter og skråninger, som tilsås med græs, buske og små træer.

Vi efterlader ingen ødemarker! Hvis der ikke er mulighed for - eller ønske om - yderligere anvendelse efter stenbrydningen, f.eks. som industrijord, landbrugsjord eller eventuelt som byggegrunde, vil man typisk skabe en op til 100 m dyb, kunstig sø ved at fylde det udgravede område op med ferskvand, hvilket giver plads til fremtidig biodiversitet.

Den vedvarende, naturlige tilgroning med lokal flora sikrer, at de udvundne områder efter kort tid ikke længere kan skelnes, hverken visuelt eller fysisk, fra det oprindelige bjergområde.

For yderligere oplysninger, se: //KONTAKT