galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Indsatsområder for bæredygtighed

Hver eneste europæer forbruger et kilo sten i timen! Sten er en bestanddel af stort set alt, vi omgiver os med i vores hverdag: Byggematerialer til boliger, veje, jernbaner og broer er uundværlige i et moderne samfund. På samme måde er vedvarende energikilder som f.eks. vindmølleparker på land og til havs, samt kystsikring af vores mange kyster, afhængige af fundamenter, der er bygget af sten.

Efterspørgslen på råstoffer er konstant stigende. Produktionen i vores 4 stenbrud i Norge gør os i stand til at imødekomme efterspørgslen, specielt i kystområderne i Nord- og Centraleuropa, som generelt har mangel på forekomster af hårde sten, takket være vores effektive og tilmed miljøvenlige logistiske set-up. Vi deltager i fremtidsorienteret forskning og udvikling samt tager aktivt del i markedsrelevante udvalg i branche- og handelsorganisationer, bl.a for at fremme bæredygtighed, kvalitet og miljøbeskyttelse.

Det primære fokus i vores produktion er at udvinde knust granit fra naturen på den mest miljøvenlige måde. Grundlaget herfor er en optimeret udnyttelse af ressourcerne og en ansvarlig håndtering af de dermed forbundne støv- og støjgener, samt drivhusgasser. Det er vores mål at opnå, at der for hvert udvundet tons naturmateriale opstår et færdigt slutprodukt, således at man undgår at spilde unødige ressourcer.

Kundetilpasning

Som partner for vores kunder ”ruller vi stenene ud " for hver enkelt ordre .... og gør det med størst mulig hensyntagen til natur og miljø.

Takket være vores produktportefølje og gode logistiknetværk er vi i stand til at rådgive kunderne optimalt og levere til tiden //KONTAKT //PRODUKTER

Socialt ansvar

For en produktionsvirksomhed er et godt naboskab med de lokalsamfund, der ligger tæt på vores produktionssteder, af stor betydning.

Vi gør meget ud af en at etablere en god dialog med vores naboer og nærmiljø, f.eks. på vores åbent hus-dag, som vi regelmæssigt arrangerer i vores stenbrud.

Som en del af Heidelberg Materials' koncerndækkende politik for socialt ansvar støtter virksomhederne i Mibau Stema Group forskellige lokale initiativer med fokus på miljø og uddannelse.