galerie1.jpeg - copy
galerie1.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie4.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie3-neu.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
galerie2.jpeg - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie3.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie6.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie7.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
galerie5.jpeg - copy
previous arrow
next arrow

Produkt og innovation: Høj gennemsigtighed og tæt samarbejde med vores kunder

Vi udarbejder EPD'er (miljøvaredeklarationer) for vores produkter for at dokumentere de specifikke emissioner for hvert enkelt vores produkt. En EPD er en standardiseret miljødeklaration, der gør det muligt for vores kunder og andre interessenter at se, hvor mange kilo CO2-ækvivalenter der opstår ved fremstillingen af et tons råstoffer.

Beregningerne omfatter - i overensstemmelse med EPD-standarden EN 15804 - emissionerne for hele processen fra fremstillingen af sprængstoffer til produktet er klart til salg. EPD'erne for de norske stenbrud er eksternt verificeret og offentliggjort på www.EPD-Norge.no. Du kan finde de pågældende links her:

For at kunne vise påvirkningen fra transport med forskellige skibstyper, håndtering på terminalerne samt transport fra terminalen til slutkunden, har vi sammen med ifu Hamburg (Institut for Miljøinformatik i Hamborg) udviklet et Excel-værktøj, som beregner de tilsvarende miljøindikatorer på grundlag af EPD-normen 15804.

Endnu mere vidtrækkende er vores beregningsmodel for MKI (Milieu Kost Indicator) for det hollandske marked, der ligeledes er eksternt verificeret. Her er miljøpåvirkningen udtrykt som en omkostning i EUR/ton.

CO2-emissioner, der opstår i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, rapporteres til Heidelberg Materials. Disse er medtaget i koncernens bæredygtighedsrapportering. Kontakt os, så vi kan give dig yderligere indsigt!

Forskning og teknologi

Vi opererer i forskellige Task Forces for at optimere vores produkter, produktionsprocesser og parametermålinger. Vi har f.eks. været i stand til at udvide produktionskontrollen af vores produkters kvalitet med vores innovative - og i øvrigt verdens eneste - fuldautomatiske robotlaboratorium til bestemmelse af kornstørrelsesfordelingen.

Her kan vi automatisk kortlægge hele processen døgnet rundt i overensstemmelse med teststandarden EN 933-1 op til en maksimal kornstørrelse på 32 mm. Gennem automatiseringen opnår vi en høj grad af præcision i testprocessen. Automatiseringen modvirker samtidig ensidig belastning af vores medarbejdere og bidrager dermed til at bevare et sundt arbejdsklima.

Til vores Offshore-fraktioner har vi specielt udviklet og bygget en prøveudtagningsanordning med en integreret sigteenhed, der tester kornstørrelsesfordelingen (vi kalder den "Giraffen"). Her føres materialet direkte fra båndet ind i en tragt og sorteres automatisk til sidst via forskellige sigter.